Site.
Home
Reactiebox Tip

Verhalen.
Karper Spullen
Mijn vissers ziel
A Sabbatical year
Een Wetenschappelijk Bewezen Feit.
Karper malaise tot polonaise
1e Sessie op mijn thuiswater
Het Pinksterweekend
Hallo ik wil mij even voorstellen
Vakantie 2000
Mijn spiegel
Een onverwachte opgedwongen stek
Memoires of a carpfisher
Frankrijk.
Belofte maakt schuld
Onze vistrip in mei '98 naar Frankrijk
Vissen op Lac du Der
De French Connection
Lac de la Mouche
Techniek.
Wondermiddel of toeval?
Over hair en riglengtes
Penvissen op karper
De behandeling van een karper
Line Aligner
Gedrag & Aasgedrag
Voer attributen
Doe eens iets anders!
Uitleg rigs
Stiff rigs
Aas.
Overeenkomsten tussen mengvoer en boilie.
Aas
Boilie-recepten
Bereiding van boilies en Recepten
Boilieingrediënten
Biologie.
Karperziekte
"Gejaagd door de Karper"

"De schrijvers van dit boek zijn doorgewinterde karpervissers, allen met een ruime ervaring op het gebied van technieken en methoden. Ze kwamen echter onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat er vaak een te zwaar accent op de technische en wetenschappelijke kant van onze mooie visserij gelegd wordt, terwijl de karpervisser het volgens de auteurs juist in Nederland - met zijn vele soorten viswater - niet zozeer van de pure techniek moet hebben, maar des te meer van een doordachte, flexibele strategie, optimaal aangepast aan de mogelijkheden die onze wateren bieden.

Dick Floor en Co Sielhorst namen het initiatief tot dit boek: zij beschrijven om beurten en van sessie tot sessie hun zeer succesvolle seizoen, waarna Co in een apart hoofdstuk nog eens duidelijk zijn strategie, techniek en taktiek uit de doeken doet, terwijl Dick de mislukkingen en de successen beschrijft die hij - soms in gezelschap van vismaat Ad Degen - op een intri-gerend groot water beleefde.

Robert Paul Naeff geeft een instructief beeld van zijn manier van vissen op zware karpers nabij obstakels, en ook hier is gekozen voor een aanpak die meteen op de praktijk aansluit: geen dorre theorie, maar een betoog dat met pakkende belevenissen wordt ondersteund.

Jan Junge toont met een uitgebreid literatuuronderzoek - dat tot aan de Middeleeuwen terug-gaat - aan dat er minder nieuws onder de zon is dan menigeen denkt, prikt daarbij op zijn ei-gen wijze menig stevig opgeblazen ballonnetje door, maar laat ook een aantal nieuwe visies het licht zien.

En Joris Weitjens tenslotte, beschrijft op werkelijk magistrale wijze zijn langdurige haat-liefde verhouding met het karpervissen in het algemeen en een veertigplus kanjer in het bij-zonder, waarbij ook hij de interessante details niet vergeet."

"Karpervissen avontuur en passie"

"Dit boek gaat over het vissen op grote karper. Het ademt de sfeer van het avontuur. Er is tegenslag en succes. Voor het eerst beschrijft Evert Aalten uitvoerig het 'harde' kanaalvissen met zijn passie en de motivatie voor de sport.

Over de watertemperatuur heeft men het nooit. Toch is deze kennis een belangrijke pijler van het succes. Evert heeft dit onderwerp baanbrekend doorgespit en hij heeft een schat aan uniek materiaal verzameld. En natuurlijk ontbreken de daarbij horende grafieken met de conclusies niet, van meer dan driehonderd Nederlandse 20-ponders!!

Het boek is zeer leesvriendelijk. Op verhalende wijze geeft het veel waardevolle informatie en natuurlijk ook nog een aantal spannende verhalen. Verder is het rijkelijk geïllustreerd met talloze prachtige kleurenfoto's."

"Speurtocht naar Giganten"

"Evert Aalten heeft met "Speurtocht naar Giganten" een subliem verzamelwerk tot stand gebracht. Het kleurrijke boek bevat vele fantastische, op waarheid gebaseerde verhalen over de allergrootste karpers die ooit in Nederland zijn gevangen.

Het boek bestaat uit drie grote delen:

Deel I behandelt het huidige karpermekka van Nederland, de Nieuwkoopse Plassen. Wat iedere karpervisser weten wil, staat er ook in: de plattegrond, de geschiedenis van het water, het ware bestand en bovenal de oorspronkelijk verhalen uit de eerste hand van menige supervangst uit heden en verleden!

Deel II behandelt het officiële karperrecord van Nederland. Het bevat de vangstverslagen met nog nooit vertelde dingen over vijf unieke giganten. Het betreft de records van Nederland, van Willem Geestman tot en met Marc Timmermans, inclusief verklaringen en aktes!

Deel III is een schitterende collectie van superkarpers uit Friesland, Groningen, Limburg, Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Er worden hier geheimen prijsgegeven die voor heel wat stennis zullen zorgen. Alleen al dit deel is een spraakmakend boekwerk op zichzelf!

Tevens produceerden negen gastschrijvers juweeltjes van hoofdstukken met de door Evert aangereikte leidraad 'de ware toedracht achter hun eigen supervangst'. Dat bleek een gouden greep. Enthousiast toog men aan het werk en de resultaten waren verbluffend. Men schreef boeiende sfeerverhalen, als ook messcherpe kritische beschouwingen. De auteurs waren niet de minsten: Mark Schuringa, Mark Adams, Herman Coenen, Wijtze Tjoelker, Robert Paul Naeff, Joris Weitjens, Franklin Broeckx, Roelof Schut en Ton Cremers."

"Karperblues"

"Alijn behoort tot een nieuwe generatie karpervissers. Een generatie voor wie dat karpervis-sen meer is dan een hobby. Het is een levenswijze waarvan de lijnen van de visser onlosma-kelijk verstrengeld zijn geraakt met die van het leven. Een beleven met oog voor schoonheid, in al haar vormen.

Alijn behoort samen met o.a. Joris Weitjens tot een nieuwe generatie 'karperschrijvers', hun gevleugeld taalgebruik haalt het karpervissen uit z'n afgelijnde vorm, onttrekt het aan het keurslijf waarin het jarenlang onwrikbaar heeft vastgezeten.

Hij is redacteur van het VBK-magazine, het eigenzinnige karperblad dat misschien wel het beste is in zijn taalgebied. Hij schrijft tevens stukken voor vele andere Europese karpermaga-zines in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Zijn ingesteldheid en schrijven zijn een inspiratie voor zowel de oude garde als de vele nieuwkomers. Soms lijkt het wel alsof hij de schakel is tussen twee van elkaar vervreemde karpervissersgeneraties en hen aanzet tot verzoening.

Ook zijn vangsten spreken tot de verbeelding, cijfermateriaal is altijd relatief, maar zestig dertigponders van zeventien verschillende wateren, alleen al in de laatste vijf jaar, inclusief zeven van meer dan veertig pond, waarvan een topexemplaar van 28 kg 5 is op zijn minst uniek te noemen."

"De Karper Voorbij"

"In "De karper voorbij" schetst Joris Weitjens (1960) en waarachtig en literair beeld van een hengelaar in een veranderende wereld. De elf min of meer afzonderlijke verhalen worden bijeengehouden door de bespiegelingen van de ik-figuur over zijn leven, de karpers en de hunkering naar de waterkant.

Aan het begin van zijn Gooische jeugd verbindt de ik-figuur z'n lot aan het bestaan van onge-naakbaar grote karpers. In z'n hang naar heldendaden creëert hij een eigen wereld met wetten waaraan zelfs zijn toenmalige vismaat niet lang kan voldoen. Dan begint de worsteling met de vraag of die lotsverbondenheid met de karper geen vergissing is. Hebben de jongens met hun stoere spijkerjackies immers niet de kortste weg naar het geluk? De spanning en twijfel die dit oproept vindt z'n ontknoping in het verhaal 'Na het Naeffje', waarin Joris de bodem van z'n 'verkarperde' leven ervaart.

Het tweede gedeelte van "De karper voorbij" speelt zich rond Amsterdam af. Roeiend tegen de stroom in houden Joris en z'n illustere vismaat Cor vast aan het beproefde recept van twee mannen en hun avontuur. Al mijmerend, galspuwend en raaskallend vinden zij zichzelf uit-eindelijk terug aan de oevers van het IJsselmeer. Als kinderen kunnen zij zich dan verwonde-ren over de ongrijpbaarheid van een clubje 'drentelende' staartmeesjes in een els en de wel-daad van een weidse blik.

Weitjens verkent met zijn debuut als een van de eersten de literaire mogelijkheden die het leven van een hengelaar biedt. Niettegenstaande de lichte toon van "De karper voorbij" geeft het boek uitdrukking aan een gevoel van verlorenheid dat misschien wel een gehele - 'verloren' - generatie parten speelt. Een gevoel dat het meest pregnant klinkt uit de mond van de 'Cor-figuur' wanneer ie zegt: "Je denkt er goud in te vinden" Nóú, nog niet eens een roestige spijker!" "