04-03-03 Kees Vaags, Blok 3.1

Nou nou nou, dat is me toch wel even een iets grotere bevalling geworden dan ik in eerste instantie dacht. Onderwerpen zoeken, een idee van de inhoud krijgen, en ze dan ook nog op papier zetten. Na een week ploeteren maak ik dan toch een begin, waarvan hier het resultaat.

De onderwerpen die ik wat nader wil behandelen:

1: Planning
2: Bekend maken van bestanden
3: Uitwisselen van informatie via internet
4: Stelen en smokkelen van (grote) karpers
5: Voedselpreferentie


Karpervissen, soms een troebele materie.

Planning:

In de tijd dat ik mijn visserij heb geconcentreerd tot het karperen, is mij door schade en schande duidelijk geworden dat een succesvol seizoen staat of valt met de voorbereiding. Er zijn ontzettend veel factoren die van invloed zijn op succesvolle vissessies. Om maar gelijk te beginnen bij de periode die bijna achter ons ligt. De winter. Is deze streng of juist zacht, wordt het vroeg weer warm, of gaat de winter tot ver in februari door, of zelfs tot in maart. Afhankelijk hiervan kan je startmoment ieder jaar weer anders liggen.

Een zeer interessant gegeven is natuurlijk het water waar je in bepaalde tijden van het jaar dient te vissen. Het ene water is extreem vroeg in het voorjaar alweer productief, wat natuurlijk een leuke opwarmer is voor je seizoen.

Zelf heb ik ook zo’n water in mijn omgeving. Vaak worden hier eind februari of begin maart de eerste vissen gevangen. Opmerkelijk is dat het vaak om de betere en fraaiere exemplaren van het bestand gaat, terwijl de wat kleinere vissen later ‘wakker’ worden. Erg interessant gegeven voor iemand die graag fraaie vissen vangt (en welke karpervisser wil dat nu niet?)


Fraaie, lage 20er van het vroege voorjaarswater.

Later in het seizoen start ik dan op een zandafgraving, met een vrij dun bestand, dieptes tot 18 meter en een oppervlakte van tussen de 15 en 20 hectare. Op dit water ben ik afgelopen seizoen voor het eerst van start gegaan, en er is mij in dat jaar een hoop verkeerd gegaan, dingen die mij onbekend waren omdat ik simpelweg geen ervaring had op zo’n type water. De kennis die ik in dat jaar heb vergaard heb ik gebruikt in de planning voor dit jaar. Zo heb ik aanpassingen gemaakt in allerlei zaken, zoals aas, rigs, stek en de tijden dat ik er vis. Doordat er in de zomer een hoop recreatie is mijd ik het water van begin juni tot minimaal eind augustus. Want waarom vissen als het relatief weinig zin heeft?

Het is mij duidelijk geworden dat je door een goede planning en voorbereiding je tijd beter kunt indelen, je op de produktieve momenten van een jaar op een bepaald water kan zijn en alles bij elkaar meer karper kan vangen.

Ik zou wel eens willen weten met welke factoren er rekening houd in de planning, op welke zaken er specifiek gelet wordt bij het uitzoeken van wateren die in een planning passen en hoe er gedacht wordt over het nut van een dergelijke seizoensplanning. Daarnaast of de planning wordt afgestemd op een bepaalde vis,en wat er dan bij komt kijken. Anders gezegd of het een zinvol wapen kan zijn om een bepaalde vis te vangen, zonder tijd te verdoen omdat een vis in een bepaalde tijd van het jaar ergens (vermoedelijk) niet komt.


Bestandsbekendheid:

Met de afsluiting van het vorig item kom ik vanzelf aan op het volgende onderwerp. Het in kaart brengen van bestanden kan zeer veel informatie opleveren over de gezondheidstoestand van vissen, de groei ervan, de bezettingsdichtheid en of er sprake is van een afname of juist een toename van een bestand van een water. Oftewel, zit er te veel of misschien wel te weinig (kan dit?) karper op het betreffende water, of is het bestand goed geschikt voor het betreffende water, en zijn het mooie en gezonde vissen.. Al deze informatie is van zeer groot belang voor een hengelsportvereniging.

Aangezien karpers tijdens afvissingen vaak in mindere mate gevangen worden, is er vaak minder bekend over het karperbestand op een water. Bij mijn vereniging is enkele jaren geleden een dergelijke afvissing geweest met netten en electro-visapparatuur. Minder dan een derde van het totale karperbestand heeft de andere kant van de waterspiegel bekeken! Door hengelvangstregistratie en het in kaart brengen van bestanden kan een HSV gemakkelijker zien hoe het met de karperstand gesteld is en of er wellicht ingegrepen dient te worden.

Een ander voordeel van het in kaart brengen komt op rekening van targetvissers, die bepaalde fraaie exemplaren najagen. Door vangstgegevens van elke vis te verzamelen kan een beeld worden gemaakt van waar een vis zich in een bepaalde periode ophoud, hoe zijn aasgedrag is, wat zijn voedselvoorkeuren zijn enz. al deze gegevens maken het mogelijk om een planning uit te zetten om een specifieke vis te vangen. Al deze informatie wordt vaak van visser op visser doorgespeeld zodat informatie redelijk binnen een lokale groep blijft.


Zouden hier nog verrassingen zwemmen?

Uitwisselen van informatie via het internet:

Sinds de komst van het internet is deze lokale en redelijk afgeschermde informatie steeds minder lokaal. Bestanden zijn steeds beter bekend, en vissen krijgen steeds vaker een naampje opgespeld, soms letterlijk, hoe triest ook.

Ik ben helemaal niet tegen het uitwisselen van informatie via het internet, je mag alles aan me vragen wat betreft vergunning, rigs, tactiek, veel/weinig vissers, makkelijk of moeilijk water enz enz enz. over 1 onderwerp ben ik echter niet zo loslippig, en dat is het bestand van een water. Vele wateren worden genoemd op de diverse discussieboards op het internet, vaak tot spijt van vissers uit de buurt, omdat iemand het nodig vond om toch maar te zeggen dat ie daar en daar een prachtige schub van maar liefst 36 pond heeft gevangen. Gevolg is vaak een toeloop op een water, overtredingen van regels, overlast voor eventuele omwonenden enz enz. uiteindelijk gevolg zijn zware restricties voor de mensen uit de buurt, die er al jaren vissen. Door deze maatregelen is het voor de ‘speklopers’ niet interessant meer om er te gaan vissen, en de vaste vissers hebben weer jaren nodig om het vertrouwen van bestuurders aan hun kant te krijgen, en genomen maatregelen terug te draaien, als het al zover komt.

Ander nadeel, en ik denk dat dit nadeel voor de lokale vissers, en waarschijnlijk de visserij in het algemeen, minstens zo groot is, is dat er tegenwoordig een hele handel is in grote, levende karper.

Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel. Door deze altijd beschikbare informatie kan de karpervisser ook zeer snel op de hoogte worden gebracht van zaken die spelen, in de breedste zin van het woord. Hierbij denk ik bijvoorbeeld de virus epidemie, zoals die vorig jaar gemeld werd. Mede door toedoen van de verschillende karpersites werd deze snel bekend en werd er rekening mee gehouden en onderzoek naar gedaan.


Vissmokkel:

Een hot item op dit moment binnen de hedendaagse karpervisserij, niet geheel los te koppelen van het fenomeen betaalwater. Doordat er steeds meer bekend is over met name wateren met grote vissen en hun gedragingen, is het voor sommige mensen een zeer lucratieve business om deze vissen op welke wijze dan ook te vangen en te verhandelen. Als deze mensen heel gemakkelijk hun informatie kunnen inwinnen over waar ze moeten zijn, in welke periode van het jaar enz enz. dan is het een koud kunstje om in die regio te gaan stropen, op zoek naar grote vis. Grote vis die soms onder onze neus weggehaald wordt. Daarom is het van groot belang om lid te zijn van bijvoorbeeld de KSN, het VBK en initiatieven als ECHO en CAMOU. Deze laatste 2 houden zich eigenlijk alleen bezig met het opsporen en voorkomen van vissmokkel, en het voor de rechter krijgen van de daders. Over die daders gesproken, een krantlezende snelheidscontroleur is een held vergeleken bij deze lui. Enige vorm van zelfrespect hebben dit soort mensen niet, en ze horen eigenlijk maar op 1 plek thuis, en dat is in die container waar ze de vissen in vervoeren. Een lekker gezellig thuis voor mensen zonder enige moraal.

Ook jullie kunnen er aan bijdragen dat dergelijke praktijken voorkomen worden. Zorg dat je het nummer van de AID in je mobiel hebt staan (0455466222). Niet alleen is voorkomen beter dan genezen, maar zonder een betrapping op heterdaad kan er niet zo heel veel aan gedaan worden. Dus ogen en oren goed open, en help mee om te zorgen dat onze vis in hun eigen thuis kan blijven zwemmen.


Voedselpreferentie:

Tot slot nog even wat luchtigs. Voedselpreferentie is een term die al veel gehoord is. Er is nu eenmaal bekend dat de ene vis liever tijgernoten heeft, en dat een ander exemplaar toch liever een ronde kookbal heeft.

Vanwaar dan dit onderwerp. Nou, heel simpel, ik vroeg me af of er ook nog ervaringen zijn met verschillen tussen boilies onderling. Ik dacht hierbij aan het verschil tussen readymades, kant en klare mixen die je zelf draait en volledige eigen keuken boilies. Of tussen boillies met een zoete smaak, een vismeel- of juist een zoutige snack.

Toen ik voor een paar jaar terug de mogelijkheid kreeg om te vissen op een water met een best dichte bezetting, en enkele fraaie exemplaren, ging ik gelijk fanatiek aan de gang, boilies werden gedraaid van een kant en klaar mix. Ik ving o.a een fraaie zwaarbeschubde spiegel van omstreeks de 15 pond, een vis uit duizenden qua uiterlijk, en qua bouw een vis met potentie. Zij liet zich daarna 3 jaar niet meer zien. Gedurende die periode viste ik hoofdzakelijk met readymades. Vrijwel het hele bestand werd gedubbeld, een enkele vis zelfs vaker. Alleen die fraaie spiegel zag ik niet weer. Totdat ik een goede campagne opzette met een volledig thuis geproduceerde boilie. Binnen2 weken pakte ik die fraaie spiegel op een gewicht van 22 pond, fantastisch gewoon. 7 pond erbij in een jaar of 3, en mooier als ooit. Toevalstreffer of niet. Ik wist het niet. Nog geen 3 weken later lag de vis alweer op mijn mat, even zwaar als de vorige keer, met een nog iets rodere buik van de robin red. Toen werd mij wel een beetje duidelijk dat verse boilies beduidend beter waren dan readymades, en hoewel het best moeilijk kan zijn om er mee te beginnen, zeker de moeite waard om door te zetten. Ik heb in ieder geval nooit spijt gehad van mijn keuze om eigen keuken te vertrouwen.


De spiegel met de rode buik.

Nu ik me wat meer thuis voel in het zelf maken van boilies ga ik me ook meer interesseren in wat voor de karper nu het meest attractief is. Welke eigenschappen of ingrediënten zijn interessanter, welke hebben een betere voedingswaarde voor de langere termijn en wat is een geschikte afweging tussen die 2. Allemaal nieuw voor me en zeer interessant.

En om het mezelf nog moeilijker te maken. Zouden er verschillen zijn tussen bijvoorbeeld een zoete bol en een zoute knikker, voor het betreft het meer of juist minder vangen van bepaalde beschubbingsvarianten. Een hele hoop vragen waar ik me dit seizoen op wil gaan storten, althans dat is de planning!


Tot slot:

Hier wou ik het even bij laten. Ik kan nog zoveel meer schrijven over de besproken onderwerpen, en nog veel meer onderwerpen. maar er moet wat overblijven voor de andere rotaristen, en bovendien weet ik ook niet alles over karpervissen (gelukkig maar), er moet wat te leren blijven en dat is er voor mij zeker.

Als er op of aanmerkingen zijn dan hoor ik die graag via het discussieboard of via een volgende bijdrage.

Tight lines, Kees Vaags

Reageer op deze bijdrage.

Blok: Onderwerp: Auteur: Datum:
3.1

Planning, Bestands bekendheid, Info uitwisselen over internet, Vissmokkel, Voedselpreferentie. Nieuw!

Kees Vaags 04-03-03